DakPlus | dakkapellen, dakramen, overkappingen, renovatieDakkapel vergunning | DakPlus | dakkapellen, dakramen, afdaken, renovatie

T: (077) 306 18 38

Dakkapel vergunning niet nodig

Voor het bouwvergunningsvrij mogen plaatsen van een dakkapel gelden de volgende voorwaarden:

 1. De dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst. Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch ook nog een dakkapel toe te voegen, dan kan dat dus niet bouwvergunningsvrij.
 2. De dakkapel wordt op het achterdakvlak of op een zijdakvlak gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn.
 3. De afstand tot de voorgevel van het gebouw is meer dan 1 meter.
 4. De dakkapel heeft een plat dak.
 5. De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.
 6. De dakkapel is, gemeten vanaf de voet van de dakkapel, niet hoger dan 1,5 meter.
 7. De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter, maar minder dan 1 meter boven de dakvoet1.
 8. De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok2.
 9. De zijkanten liggen meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak3.
 10. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of woongebouw, zoals een woonkeet, of op een woonwagen. De dakkapel mag ook niet op een vakantiehuisje of een andere woning of woongebouw, dat niet permanent mag worden bewoond, bouwvergunningsvrij worden geplaatst.
 11. De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Alleen als voldaan wordt aan alle genoemde voorwaarden (1 t/m 11) mag u de dakkapel zonder bouwvergunning plaatsen.

Deze voorwaarden gelden ook als u bouwvergunningsvrij iets wilt veranderen aan een bestaande dakkapel.

1 Dakvoet: het laagste punt van een schuin dak.
2 Daknok: het hoogste punt van een schuin dak.
3 Bij rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap woningen geldt de grenslijn tussen de woningen als zijkant van het dakvlak.

Vergunning

Voor de bouw van een dakkapel zijn er algemeen richtlijnen die in vele gemeenten weer naar eigen interpretatie zijn aangepast. Plaatst u een dakkapel aan de achterzijde, dan is dat veelal vergunningvrij. Of een dakkapel vergunningplichtig is hangt van een aantal specificaties af.
Wel is in vrijwel alle gevallen waarin een vergunning is vereist, veelal sprake van een zogenoemde lichte vergunning. Verder zijn met name de maten van de dakkapel van belang alsmede de plaats van opstelling op uw dak. Wij adviseren u even bij uw gemeente te informeren of een vergunning nodig is. Mocht dit zo zijn, dan nemen wij u deze papierwinkel graag uit handen.

De voor- en achterkant-benadering
Belangrijk is waar u de dakkapel wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan de openbare ruimte (weg of groen), zoals de voorkant en bij hoekwoningen de zijkant van de woning een grotere invloed heeft op de directe omgeving dan bouwwerken die aan de achterkant worden gebouwd. Daarom mag een dakkapel aan de voorkant en zijkant van de woning meestal niet bouwvergunningsvrij worden gebouwd.

Recent opgeleverd